Mračna jesenja noć́. U malom selu, u zapadnom delu Kosova, u Dečanskom Pobrđu, kada su svi spavali, jedna devojka je hrabro napustila porodicu.

U to doba, 17-godišnja devojčica se nije mogla složiti sa unapred određenom sudbinom porodice; da se ne školuje i da prihvati rano stupanje u brak.

„Nemojte me veriti, jer neću ići“, rekla sam.

Time sam zadala  mnoge probleme svojoj majci, kao jednoj majci sa sedam nezaštićenih ćerki, „

Ova buntovna devojke i hrabra feministkinja je Xhejrane Lokaj. Danas ima 62 godine. Po završetku osmog razreda, tri godine je čekala na dopust svoje majke i oca da može da krene u srednju školu. Oni se nisu složili bez obzira na molbe nastavnika, direktora škole, predsednika omladine.

Odrasla je u porodici sa nasleđenom tradicijom i običajima, a oni ni na koji način nisu prihvatali školovanje devojčica i rodnu ravnopravnost.

Stoga je bekstvo bila jedina alternativa. Otišla je do policijske stanice u Dečanu sa zahtevom „želim da se školujem“. Ona je rano preuzela odgovornost za sebe, svojih šest sestara i porodice radi obrazovanja i unapređivanje položaja žena u društvu.  

Ovo su sećanja Xhejrane iz mladosti na odgovornost koju je preuzela na sebe i njome se vodila celog života.

„Ti si devojka i čuvaj se, pazi na ono o čemu pričaš i šta radiš“. „Momci su različiti, imaju slobodne noge“, ovim ona opisuje osnovnu razliku između žena i muškaraca u to doba.

Nakon mnogo godina, život je stavlja na iskušenje, poslana je na jugu Kosova, u izolovanom, planinskom i patrijarhalnom gradu. Počela je da radi u opštini Dečane kao babica, ali i promoviše vrednosti ravnopravnosti polova jer je nejednakost bolela njenu dušu.

Uspostavila je nevladinu organizaciju „Ženevska inicijativa Dragaša“ gde neumorno radi na sprečavanju ranih brakova i zagovara pristup obrazovanja za devojčice i žene u njenoj opštini. Ona se bori protiv predrasuda i potcenjivanja devojčica. „Ne , ova devojčica ne zna, ne može, da li se veruje ženi?“ Međutim, veoma je razočaravajuće kada se žene predaju nepravičnim izazovima …

Organizacija koju vodi Xhejrane, organizuje radionice i sastanke sa devojčicama udaljenih i dubljih planinskih sela koje čine albanska zajednica i Bošnjačko-Goranska zajednica. Do danas su realizovali mnoge projekte u različitim oblastima kao što su: ekonomsko osnaživanje, rodno zasnovano nasilje, nasilje u porodici, borba protiv trgovine ljudima, ravnopravnost polova, zdravlje.

Po nekim inicijativama, iako sa brojnim poteškoćama, danas je u opštini Dragaš povećan broj devojaka koji pohađaju studije, povećan je broj žena zaposlenih i tražilaca posla. Xhejrane, zajedno sa njenom organizacijom, usudila su se da razgovara o podeli imovine u porodici i ohrabruju i podržavaju mnoge žene da se uključe u politiku. Tokom 2012-2013, Xhejrane Lokaj i organizacija koju vodi u saradnji sa opštinom Dragaš razvila je aktivnost za obrazovanje devojčica uz kućne posete u selima ove opštine. Uspela je u nekoliko sela kao što je selo Kruša, gde je šest devojčica započelo srednjoškolsko obrazovanje. Međutim, bila je prilično razočarana kada nije bila uspešna u selu Restelica.

 

Njen san je samo da osnaži žene i muškarce na Kosovu kroz obrazovanje i zapošljavanje. Ove dve stvari će omogućiti ženama da donose jednake odluke u porodici i društvu.

Aktivista