Sanja Iveković (69) rođena i živi u Zagrebu. Tvrdi da je najbolje simboliše feministička umetnička praksa.

Kada se priseća detinjstva pomisli na školu baleta u Zagrebu.

Na pitanje kada je počela da se bori za ženska prava kaže da je nešto u njoj kliknulo na međunarodnoj feminističkoj konferenciji „Drug-ca“ u Beogradu 1978. godine. Porodica ju  je  u tome podržala.

Kao najsrećniji trenutak svog aktivizma ističeradionicu sa ženama u skloništu u Zagrebu 1997. godine.

Osnaživanje žena, prema Sanjinom mišljenju  znači da je uspela da vidi žene koje su nevidljive u društvu.

Svoju društvenu ulogu vidi kroz svoj umetnički rad i život u Zagrebu.

Kao dva projekta koja su imala veliki društveni značaj, a u kojima je učestvovala Sanja ističe „Women’s House“ i „GENXX“.

Uncategorized @sr