Što se tiče karaktera, ona je veoma uporna osoba sa jasnim i neizmenjivim principima. Zbog ove činjenice se često čini veoma strogom, ali pre svega voli da čuje mišljenja drugih o svojim verovanjima. Što se tiče posla, više voli da prati principe lidera a ne da se ponaša kao šef ili u njenom slučaju kao komandant. Za nju je veoma važno biti dobar primer za članove koje predvodi, s ciljem da karakteristike liderstva ne ostanu samo u teoriji koju oni slušaju na časovima, predavanjima ili na obukama. Važnost koja se pridaje prosečnosti učinila ju je doslednom osobom na poslu koju drugi poštuju. Manushaqe simboliše posvećenost za izgradnju stabilne i jake države sa jednakim mogućnostima za sve.

Bila je živahno dete i vrlo često sa nekim dosta smelim idejama.

Manje više, kao i sva deca iz ’90-ih godina, većinu vremena je provela igrajući se van kuće. Od detinjstva pa sve do danas je živela dinamično. Uvek je tražila šansu da bude uključena u aktivnosti različite  prirode i u različitim društvenim grupama, što joj je za uzvrat pomoglo da postane osoba otvorenog uma. U sećanju joj je ostalo vreme rata, kada je kao dete u svojoj glavi planirala kako da se zaštiti od srpske vojske i policije. Ovo sećanje joj stvara jednu šaljivu misao kada se seti kako je njena odbrambena strategija u ono vreme bila osnovana na crtanom filmu „Tom i Jerry“ i filmu „Sam u kući“. Zbog ovog sećanja, kaže da nije čudo što je završila u KBS.

Prvo, misli da je žena veoma važan stub za svako društvo, stoga sa njom mora da se postupa sa velikim dostojanstvom. I žene i muškarci su inteligentna bića, tako da ih treba tretirati isto. Nedostatak obrazovanja ili zdrave logike čini pojedince ili određene grupe da se osećaju superiornije od ljudi suprotnog pola. Prema svetom zakonu prirode, mi smo, pre svega, ljudska bića, i umesto da potcenjujemo jedni druge, treba da izaberemo da sarađujemo. Ignorisanje je osobina kojom se borila bez obzira na uzrok, za nju deo ignorisanja je i patrijarhat. U većini slučajeva, pozitivni pristup i obrazovanje su njeno najjače oružje koje koristi u borbi za prava žena, stoga su i reakcije porodice i društva prihvatljive. Postoje i slučajevi kada ju je društvo osuđivalo zbog favorizovanja žena, ali je to uvek rešavala zdravom i plodnom raspravom.

Kao žena u vojsci često dobija pozive od strane različitih NVO koje zagovaraju prava žena, ali aktivnost od posebnog značaja je njeno učešće u redovima KBS-a. Posebnost ove profesije je ta da je ovo svet u kome dominiraju muškarci i u kojem  prisustvo žena često nije poželjno.

Tokom rad i zalaganja u KBS-u, pokušava da razbije stereotipe koji su postavljeni za žene, naročito odbijajući „favorizanje“ koje se obično vrši u vidu razumevanja ženskog roda da navodno ne može da izdrži zahteve izabrane profesije. Isto tako, stalno teži da se prema njoj ne odnose „drugačije od ostalih“ u pozitivnom smislu, „kompliment“ koji se uglavnom koristi od strane muškaraca kako bi odbili da priznaju da žene takođe mogu da se bave ovom profesijom.

Smatra da su žene na Kosovu deo društva koji je dao najviše od sebe da ovaj narod preživi sve teške faze u istoriji, ali pored slave koju zaslužuju, mnoge od njih nažalost ne uživaju ni osnovna prava.

Osnaživanje žena podrazumeva snažnu državu sa emancipovanim društvom.

Žena danas igra veoma važnu ulogu u osnovnoj strukturi porodičnog društva. Moćna, dobro obrazovana žena sa visokim položajem kako u društvu tako i u institucijama koje donose odluke u državi, donela bi novi duh za izgradnju države koja bi za osnovu imala prosperitet u svakoj porodici.

Na Kosovu ima mnogo osnovnih institucija koje su odgovorne za stvaranje situacije u kojoj nedostaje duh socijalne jednakosti. Jedan veliki deo života provodimo u obrazovnim institucijama, tako da bi ulaganje u pozitivne reforme u ovom sektoru predstavljalo veliki potencijal za jačanje duha rodne ravnopravnosti.

Oficirka je  u Kosovskim bezbednosnim snagama sa činom poručnice. Ona je u uniformi već 10 godina. Njen položaj je zamenica komandanta brigade za brzu reakciju. Sa ove pozicije upravlja karijerama podređenih i vodi računa o planiranju i realizaciji treninga koji je potreban za razvoj KSB. Zbog posla koji radi i izazovnog putovanja koje je prošla kako bi došla do ovog položaja, misli da ima veliku odgovornost i da može da bude model društva. Mnogi mladi ljudi, pogotovo devojke, vide je kao inspiraciju da postanu kao ona zbog neobičnog načina života jedne žene. Smatra da je njena obaveza da zadrži visoke standarde i da ostane verna svojim principima za sve one koji je vide kao takvu. Ova činjenica je velika odgovornost koja traži krajnju posvećenost i daje joj važnu ulogu u razvoju društva.

Što se tiče posla, trudi se da stalno motiviše žene u KBS-u da se maksimalno zalažu i da veruju u svoje sposobnosti, bilo kroz vlastiti primer bilo na posebnim sastancima. Isto tako, za one članice za koje odgovara, brine se o njihovom blagostanju i gleda da dobiju dostojanstven tretman. Svakako, ima još posla koji treba da se obavi.

Osvešćavanje žena da odbiju nepotrebne olakšice zbog roda, za nju ima veliku važnost, stoga se jako zalaže za eliminisanje ovog elementa.

Bila je  deo raznih komisija na kojima se raspravljalo na ovu temu i okruglih stolova na kojima je uvek predstavljala teškoće  sa kojima se žene u instituciji za bezbednost još uvek suočavaju, težeći da bude što realnija. Trudila se da njihove zabrinutosti prenese do prve ruke i da se usprotivi svakoj nerealnoj situaciji koja ima za cilj da pruži informaciju samo radi regulisanja slike, a što nije u skladu sa onim što se dešava na terenu.

Posao koji obavlja joj ne dozvoljava da proširi veliku aktivnost van institucije koju predstavlja, ali ipak uz posebne dozvole, trudi se da pruži što je više moguće iz svog iskustva.

Aktivista