Elona Kastrati se seća da je njeno detinjstvo bilo nešto drugačije od prosečne dece koje žive u Nemačkoj. Zajedno sa svojom porodicom živela je u garaži gde ih je nemački stanodavac krio iza prašine. Uprkos tome, imala je prelepo detinjstvo sa dva roditelja koja su je volela i o njoj brinula. To je bilo najvažnije. Kao detetu, nije ti važno i ne misliš o okolnostima, jedina stvar do koje vam je stalo je da imate krug ljudi koja vas podržava i neguje, zaključuje Elona. I tako je bilo. Ona je na tome veoma zahvalna.

Njena porodica je bila izuzetno ponosna na nju, naročito njeni roditelji. Govorili su svima šta radi, čak i najkonzervativnijim članovima porodice. Njeni ujaci su govorili da kuje zavere, ali to vidi kao ogledalo koje pokazuje od čega je naše društvo napravljeno. U Nemačkoj je počela rekonstruiše svoja prijateljstva. Odlučila se da više ne priča sa određenim ljudima zbog njihovih seksističkih radnji. Ima svoje ideale i oni su snažni, to čini samo zbog uništavanja patrijarhalnih struktura u našem društvu. Zato počinje od sebe. I ako neko to ne poštuje, smatra da je ta osoba ne poštuje kao nezavisno ljudsko biće. Od tada se oseća mnogo bolje. Njen krug ljudi koje voli je mali, ali jak. Imaju međusobno poštovanje. Prema njenom mišljenu, to je jedini način funkcionisanja. Ne vidi društvo koje će ostati statično – vidi napredak i on se ne može postići tolerisanjem grešaka. Zbog toga je počela, to je ono što odgovara ljudima kada je pitaju koja je njena motivacija.

Teško je izabrati jednu aktivnost ili projekat koji će uvek pamtiti. To je malo teže izdvojiti, kaže ona, jer je radila mnogo stvari. Teško je izabrati jednu. Veruje da je svaka aktivnost koju radi u kolektivu nešto što joj daje mnogo nove energije, znanja i inspiracije.

Kao pedagog radi sa mladima. Organizovala je letnji kamp. Tamo su razgovarali o feminističkim temama. Kroz nekoliko metoda su reflektovali strukture unutar društva. Ali bilo je i drugih tema kao što su životna sredina, rasizam i klasne razlike. Učešće je bilo 50/50, ne samo u rodu, već́ i u etničkoj pripadnosti. To je krug, naglašava Elona. Smatra da se sve vraća na jednu temu, ne možete biti feministkinja ili feminista, a da se ne brinete o pitanjima životne sredine. Aktivnosti sa mladima su joj omiljene. Vidi ih kao društvo današnjice i sutrašnjice. Važno je ispraviti greške našeg društva kroz našu edukaciju i edukaciju naše dece, dodaje Elona. Govoriti im o socijalnim pitanjima i biti usredsređena na naše snage, a ne na naše propuste, savetuje ona.

Jednaka prava žena na Kosovu vidi kao realnost u gradu, ali ne i na selu.

Prva stvar jeste, prema njenom mišljenju, da žene ne mogu biti nezavisne ako zavise od jedne osobe koja „donosi novac“. Za žene unutar društva šanse da rade i da imaju nezavistan život. Drugo: Socijalni sistem  na Kosova je, tvrdi ona, najgori. Od obrazovanja do zdravstva, bezbednosti. Udžbenici u školama nisu dovoljno moderni, većina nastavnika misli da je njihovo roditeljsko mišljenje važno – dok nastavnici ne bi trebalo uopšte da daju lične ideale svojim učenicima. Većina roditelja je zaglavljena po starom školskom sistemu. Toksična muškost je nešto što se upotrebljava u mnogim porodicama: „Moj najbolji sin, se ponekad iznervira“. Za bezbednost – ako policija ne počne sa obukom svojih službenika o socijalnim pitanjima oni nikada neće shvatiti posledice svog ignorisanja slučaja nasilja u porodici. Treće: Treba uspostaviti zakonsko pravilo da se žene i muškarci zapošljavaju po principu 50/50. Ako se ne pronađe žena za to radno mesto, onda to mesto treba da ostane prazno, a ne da se da muškarcu.

Obrazovanje vidi kao  ključ osnaživanja žena. Većina majki na Kosovu je odgovorna za podizanje dece. One mogu da iskoriste ovu moć́ i da odgaje neke loše feministkinje, dodaje Elona.

Druga stvar je da su zene doslednije u odnosu na ono sto rade, s kim odlučujemo da razgovaramo a koga da izolujemo iz društva. Ne misli da treba da tolerišu seksistički muškarce na bilo koji način, oni mora da plate za svoje ponašanje. Dakle, odbacite seksiste, ne pozivajte ih na zabave, naplatite im, razvedite se i raskinite sa ženomrscima. Posledica je ključ!

Snažan čovek je po njenom mišljenju, čovek koji je nežan i ne oseća se zastrašenim od žena koje imaju ista prava ili su uspešnije, imaju više moći od njega. To je to i ništa drugo. Sve ostalo je lažno, dodaje Elona.

Njena uloga je da samo bude žena koja pronalazi svoj put, da bude fina ali da ignoriše gluposti. Nije ovde da zadovolji ni jednu stranu, kolonizatora ili kapitalistu, naglašava Elona.

Projekat/aktivnost u čijem realizovanju je učestovala, a koji je imao društveni značaj po njenom mišljenju je projekat protiv seksizma — kada postavila je uloške svuda po gradu u kome živi u Nemačkoj. Ovaj projekat je proširen širom sveta.

Organizovala je TedxTalk za žene u Prištini o tome, na albanskom jeziku.

Takođe je organizovala i Demo u Orahovcu na Dan nasilja protiv žena. Bilo je kontraverzno, ali smatra da se svima dopalo. Sve devojke su došle sa njom, crtale su postere i izlazile na ulice.

Letnji kamp u Rugovskoj klisuri – koji je organizovala zajedno sa prijateljicom iz LGBTQI zajednice. Bilo je reči o socijalnim pitanjima. De

Elona je pedagog specijalizovana za decu i mlade ljude. Ona trenutno radi u Omladinskom centru u Južnoj Nemačkoj.

Aktivista