X
Back to the top
X

Arber Matoshi

Elvana Shala

Elvana Shala, (28.godina), mesto rođenja Peć, mesto boravka Priština Elvana kaže da su karakterne osobine koje je najbolje opisuju upornost, humanost i iskrenost. Veoma je jaka kao osoba. Ne predaje se lako. Uvek insistira na postizanju ciljeva koji su ispravni, ali je mila osoba, koja ne zna i ne ume da se naljuti i bude...

Pročitaj više

Safete Rogova

Safete Rogova (72) rođena je u Đakovici, živi u Prištini. Imbolišu je iskrenost i verodostojnost. Imala je srećno detinjstvo. Odrasla je u velikoj porodici. Bilo ih je devetoro dece i nisu baš imali dobre ekonomske uslove. Roditelji su nalazili mogućnosti da ih obuku i nahrane, ali nisu imali igračke. Igračke su sami zamišljali. Pravili su...

Pročitaj više

Adelina Berisha

Adelina Berisha je poslednje dete porodice Berisha iz Prištine, Kosova. Njeno detinjstvo, kao i većini dece iz generacije osamdesetih, može se računati kao bilo šta osim detinjstva! Ona pripada generaciji čiji je prvi kontakt sa javnošću naišao na nepravdu i diskriminaciju! Ona pripada generaciji kojoj je zabranjen ulazak u školu prvog dana škole 1. septembra...

Pročitaj više

Xhejrane Lokaj

Mračna jesenja noć́. U malom selu, u zapadnom delu Kosova, u Dečanskom Pobrđu, kada su svi spavali, jedna devojka je hrabro napustila porodicu. U to doba, 17-godišnja devojčica se nije mogla složiti sa unapred određenom sudbinom porodice; da se ne školuje i da prihvati rano stupanje u brak. „Nemojte me veriti, jer neću ići“, rekla...

Pročitaj više

Lepa Mlađenović

Njeno ime prevedeno na albanski jezik sa srpskog jezika znači lepo,ali ona preferira da je zovu Bukurije. Ovo nadimak je poseban, jer sujoj ga dale njene prijateljice iz Albanije. Vi koji znate srpskijezik razumete da se zove Lepa. Dakle, to je Lepa Mlađenović(Bukurije), aktivistkinja, feministkinja, dobitnik Anne Klein ženskenagrade i lezbejka iz Beograda, Srbija. Ko...

Pročitaj više

Anisa Ismajli

Anisa Ismajli je albanska glumica, koja je diplomirala na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini u klasi profesora Faruka Begolija. Glumica je često viđena na pozorišnim daskama i sceni, kako se smeje, ponekad kako plače, vesela i tužna tumači u različitim ulogama. Dobrota, humanizam i pozitivna energija su karakteristike koje joj još jednom daju smisao njenom...

Pročitaj više

Ariana Qosaj Mustafa

Ariana Qosaj – Mustafa, 41, iz Prištine, Kosovo ima više od 15 godina istraživačkog iskustva i aktivnosti na izgradnji kapaciteta vezanih za vladavinu prava, ljudska prava, prava žena i pitanja vezanih za borbu protiv diskriminacije na Kosovu. Ariana je, kao diplomirani pravnik na Univerzitetu u Prištini završila magistarske studije o rodovima, razvoju i globalizaciji u...

Pročitaj više

Sevdije Ahmeti

Ova borba će biti rat protiv žena“, rekla je gđa Sevdije tokom intervjua za usmene istorije, kada se podsetila vremena kada je Milošević́ započeo režim pozivajući se na veliki broj rađanja od strane albanskih žena. Sevdije Ahmeti je bila stub ženskog pokreta kao aktivistkinja, pisac, feministkinja i advokat za ljudska prava. Tokom njenog rada u...

Pročitaj više

Delina Fico

Delina Fico je aktivna žena civilnog društva u Albaniji od devedesetih. Ona je lider, menadžer, žena sa stručnim znanjem u zagovaranju ravnopravnosti polova, razvojem individualnih i institucionalnih kapaciteta. Preko 50 godina radila je za mnoge lokalne, regionalne, međunarodne organizacija i međuvladine agencija u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama: Chemonics International, World Learning for International Development,...

Pročitaj više

Shukrije Gashi

Njena priča je veoma zanimljiva … čak i uspomene … kao i rođendanski pokloni u tinejdžerskom dobu. Shukrije Gashi, rođena u februaru 1960. godine u Prištini, bivša  je politička zatvorenica, pravnik i pesnikinja. Ona 20 godina doprinosi izgradnji mira i vodi centar za upravljanje sukobima na Kosovu – Partners Kosova i učestvovala je tokom 400...

Pročitaj više

Vjollca Krasniqi

Vjollca Krasniqi je sociolog. Doktorirala je na Univerzitetu u Ljubljani i magistrirala rodne studije nauke, razvoj i globalizaciju u Londonu na univerzitetu ekonomije i političkih nauka (LSE) i diplomirala je filozofiju i sociologiju na univerzitetu u Prištini. Ona je jedna od prvih žena sa Kosova aktivna u ženskom pokretu na Balkanu koja je organizovala i...

Pročitaj više

Elona Beqiraj

Njen rad se može opisati jednom rečju: autentičan. Svaki projekat u koji je ona bila uključena, morao je da se uradi kako treba! Želi da njene slike predstavljaju istinu ljudima, da im omoguće da pronađu prostor daleko od očekivanja društva, daleko od bilo kakvih standarda ili idealizma. Kada ljudi stoje pred njenom kamerom, ona želi...

Pročitaj više

Furtuna Sheremeti

Furtuna Sheremeti (29) rođena je u Prištini, trenutno živi na relaciji Priština – Leuvena (Belgija). Dugi niz godina ljudi kažu da je njeno ime reč koja je najbolje opisuje. Na engleskom jeziku njeno ime znači oluja. Ona je nezaustavljiva u stvarima koje želi postići, odlučna u svojim ciljevima, brza i samopouzdana pred izazovima. „FURTUNE“, kaže...

Pročitaj više

Gresa Hasa

Najbolje je opisuje njen izbor da ne odustaje. Biti žena u nasilnom muškom društvu znači prerano postati svesna svog društvenog i rodnog statusa; To znači da još kao o veoma mladi ne možete da shvatite tu složenost  nejednakih odnosa moći, kada osećate i razumete da je svet drugačiji od vas, jer priroda vas nije opremila...

Pročitaj više

More Raca

More Raça,(25)rođena je u Đakovici, trenutno živi u Prištini. Reč koja najbolje opisuje njen karakter je „uporna“. Simbolišu je dobrota i borba za jednakost. Ima puno sećanja iz detinjstva koja su uglavnom vezana za film. Seća se kada joj je poklonjena mini digitalna kamera kojom je počela da snima prve kadrove, gde je za likove...

Pročitaj više