Adriana Zaharijević (39) rođena je u Beogradu, u kome i živi.

Na pitanje koje je reči najbolje opisuju odgovorila je da su to reči „radoznala“ i “odlučna“.

Kada se priseća detinjstva prvo čega se seti je ljubav prema pričanju priča. Ponekad bi, kako kaže, sebi pričala priče i to bi trajalo mesecima. Tako doživljava i svoj život, kao nasumičnu priču ispričanu od strane nje i raznih neverovatnih ljudi  koje je imala sreće da upozna, a neke od tih priča je odlučila da zadrži za sebe.

Njena borba za ženska prava započela je iznenada, ali je odmah postala nužna. Već sa 17 godina bila je deo pokreta. U njoj je kliknulo nešto zbog čega više nje mogla da vidi svet kao ranije. Od tada je svaka njena misao angažovana i misao kojom se bori!

Uvek će se sećati osmo martovske proslave u Reksu, kada je zabranjen osmo martovski marš. Osamnaest žena koje su učestvovale u pisanju knjige „Neko je rekao feminizam?„ jedva je stalo na binu. Ova knjiga i ova prezentacija su zaista bili praznik feminizma na koji će uvek biti ponosna, dodaje Adriana.

Kada smo je pitali o njenim srećnim trenucima rekla je, svaki put kada izađe sa predavanja sa osećajem da se nešto dogodilo, mala promena u svesti, u osećanjima, u volji, oseća se zaista srećnom. Što se tiče onih tužnih trenutaka i priča, odlučila je da ih zaboravi.  

Za Adrianu feminizam označava borbu koja fundamentalno menja uslove života žena i muškaraca i nudi nam slobodu u jednakosti. Takođe zahteva stalan rad za promenu načina na koji mislimo, verujemo, osećamo i procenjujemo.

Na pitanje kako vidi svoju ulogu u društvu, Adriana odgovara da čini ono što može da učini najbolje: piše, prevodi i drži govore. Veruje da je dužnost svih nas da se uključimo u javnu sferu, da promenimo poimanje javnog i privatnog, da proširimo vidike radi onih koji dolaze posle nas.

Kao ličnu izreku koja je karakteriše izdvaja: „Postoji samo jedan kriterijum: preti li statusu kvo?“

Aktivista

Adriana Zaharijević e lindur në Beograd nё vitin 1979 kur  flet për fëmijërinë e saj gjëja e parë që i bije ndër mend është dashuria ndaj tregimeve. Vazhdimisht i ka treguar vetes tregime të cilat nganjëherë kanë zgjatur edhe muaj të tërë. Objektet dhe peizazhet kanë qenë të rastësishme. “Jeta ime është një varg i tregimeve fragmentare të cilat bashkë me mua i kanë treguar edhe njerëz të ndryshëm të cilët pata rastin t’i takoja, ndërsa disa prej tregimeve i ruaj vetëm për vete”.

Adriana ka filluar të luftojë për të drejtat e grave shumë rastësisht, por shumë shpejtë njё gjё e tillё për të është bërë e nevojshme. Dhe kështu ka mbetur që 17 vite qё prej se  është kyçur në lëvizje. Ajo thotë: Mua me të vërtet më ka ndodhur ai “kliku”, pas tё cilit thjeshtë më nuk mund ta shihni botën me sytë e njëjtë. Që nga atëherë çdo mendim u bë i angazhuar – një mendim apo opinion që lufton.

Projektet që Adriana kujton janë: festimin e 8 marsit 2008, në Rex, kur është ndaluar marshi për Ditën e 8 Marsit. Tetëmbëdhjetë gra që kanë marrë pjesë në shkrimin e librit “Dikush e përmendi feminizmin” ku mezi është vendosur në skenë. Ai libër dhe paraqitja e grave ishin festa e feminizmit, që do të më bëjnë të ndihem krenare përgjithmonë.

Momenti mё i lumtur i aktivizmit të Adrianës ёshtё sa herё qё mbanё njё ligjeratё  dhe nё fund del e përmbushur me një ndjenjë që diçka ka ndodhur, qoftë edhe ndonjë ndryshim më i vogël në vetëdije, në ndjenja, në vullnetin e saj, dhe kjo gjё, thotë ajo, e bёnё tё ndihet sinqerisht e lumtur. Ndërsa momentet e trishtuara, ajo thotë, se  zgjedh t’i harroj.

Adriana thotë se pёr tё feminizmi nënkupton një luftë të transferueshme që rrënjësisht i ndryshon kushtet e jetesës te gratë dhe te burrat (dhe të gjithë ata në mes tyre) dhe na ofron liri në barazi. Kjo gjithashtu kërkon një punë të vazhdueshme për të ndryshuar mënyrën se si të mendojmë, besojmë, ndihemi dhe vlerësohemi.

Roli i Adrianës në shoqëri është: shkrimi, përkthimi dhe fjala. Besoj se detyra jonë është që të angazhohemi në sferën publike, të ndryshojmë kuptimet e asaj çka është publike e çka private, të zgjerojmë hapësirat e mundshme për ata që vijnë pas neve.

 

Aktiviste

The first thing that comes to her mind is her love for storytelling. She used to tell herself stories that lasted even for months. Objects and landscapes were random ones. Her life may be a series of fragmentary stories that were told by herself and various incredible people, whom she was lucky to have met, yet some stories she said she decided to keep for herself only.

Her fight for women’s rights began all of a sudden, however, it soon became a inevitability. It has therefore been 17 years since she was for the first time involved in the movement. She maintains that the „click“ really happened to her and after this she simply could no longer see the world with the same eyes. Since then, every thought in her mind became an engaged opinion, a fighting thought!

She will always remember the celebration of March 8th, in 2008 in Rex, when a march was banned. Eighteen women who participated in writing the book named Someone said feminism barely settled in front of the stage. This book and this presentation were indeed a holiday of feminism, for which she will always be proud of.

When asked about her happiest moment in life, she states that every time she delivers a lecture, she comes out with a feeling that something has happened, a tiny little change in consciousness, in feelings, in the will and therefore she feels truly happy. However, she chooses to forget the sad stories or moments.

For her, feminism marks a transferable struggle that fundamentally changes the living conditions of women and men (and all of them in between) and offers us freedom in equality. It also requires constant work to change the way we think, believe, feel and evaluate.

She is doing what she can do the best: She writes, translates and speaks. She believes that it is our duty to engage in the public realm, to make a difference between the meaning of the public and private, to expand the spaces that are possible for those who shall one day succeed us.

Activist

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *