Fazile Bungu, (58 godina) iz sela Balaj, mesto boravka Uroševac

Na pitanje koje reči najbolje opisuju njen karakter i rad Fazile je odgovorila: ja sam jednostavna osoba, odana, moćna, moralna, hrabra, vizionarka, odlučna, humana. Sve sam postigla zahvaljujući svojoj ljudskosti. Ono što me najviše simboliše jeste humanizam i društvenost. 

Njeno detinjstvo je sveto za nju jer smatra da je to najnevinija faza života. Svega što se seća jeste da je htela da bude posebna u očima svojih roditelja. Njen cilj je bio da bude u centru pažnje. Odrastanjem je shvatila da život može biti surov i nepravedan prema jednom delu populacije. Tragedija koju je doživela nije joj dozvolila da uživa u mladosti kao ostali mladi ljudi. Prepreke na koje je nailazila u životu su je skoro uništile ali je našla dovoljno duhovne snage da se odupre teškom životu. Fazile kaže da je zbog toga sada snažnija nego ikada, odlučnija i voljena kao nikada do sada. U svojoj biti ona nije pesimista. Seća se tragedije koju je doživela i spaljivanje njenog indeksa.  

Fazile kaže da se tokom svog aktivizma suočila sa brojim problemima žena koje su posetile njihovo udruženje. Krenule su da se bore protiv takvog negativnog fenomena našeg društva. Žene iz ruralnih sredina najviše pate i sa njihovim problemima se najviše suočavaju jer one nisu obaveštene o svojim pravima. Dok su njihove porodice i društvo  te koje im uskraćuju prava.       

Zbog borbe da dobiju svoja prava žene se suočavaju sa raznim porodičnim i društvenim problemima. Zato što postoji uopšteno shvatanje da žena treba da bude muški sluga, da treba da ćuti kada muškarac govori, čak im se negira i pravo na izražavanje. 

Projekat koji je za Fazile poseban je projekat socijalnih usluga. Tim projektom je omogućena pomoć svim osobama kojima je pomoć neophodna čime je poslata poruka da svi imaju podjednako pravo “da okuse” prava na život. 

Fazile navodi tri izazova sa kojima se treba suočiti u cilju postizanja jednakih prava žena;  U poređenju sa zakonskim amandmanima koji garantuju ženska prava, realnost je potpuno drugačija. Prvi izazov je obrazovanje, drugi uskraćivanje prava na izražavanje, dok je treći izazov zapošljavanje. 

„Najsrećnija sam kada postignem ciljeve u službi naroda, a razočaram  kada me prevare osobe koje donose odluke“. 

„Osnaživanje znači kada jedna žena uživa svoja prava na život, kada je faktički upoznata sa svojim pravima na život i ne dozvoljava da joj se ta prava uskraćuju. Isto tako, i prava muškaraca moraju biti jednako ispoštovana.“ 

Treba najpre da informišemo mlade sa zakonskim amandmanima koji garantuju ljudska prava i tim informacijama se osvešćuje društvo i postiže se jednakost socijalnog duha. 

Na pitanje šta je motiviše odgovorila je: „Da budem pravična u ovom nepravičnom svetu.“ 

Njeni projekti govore o njoj više od svih gore navedenih reči a to su; pružanje socijalnih usluga, pružanje pomoći u vidu hrane, hemije za osnovnu higijenu i odeće svakog mesec; zalaganja, obuka i aktivizam omladinskih grupa u radu sa dobrovoljcima, zagovaranje i lobiranje za ljudska prava kao i pružanje saveta članovima i njihovim članovima porodice, integrisanje osoba sa invaliditetom kroz sport; organizovanje multietničkih kampovanja, organizovanje kurseva krojenja, itd.

Uncategorized @sr

Fazile Bungu, 58 vjeçare, është nga fshati Balaj me vendbanim në Rr. Shaban Gashi PN Ferizaj, është e martuar dhe ka tre fëmijë (dy vajza dhe një djalë). Ajo punon për organizatën për persona me aftësi të kufizuara Hendifer në Ferizaj në cilësinë e drejtoreshës së kësaj shoqate.

E pyetur se si mund ta përshkruajë më mirë karakterin e saj dhe punën e saj dhe se çfarë e simbolizon atë, Fazilja u përgjigj duke thënë se është e thjeshtë, e përkushtuar, e fuqishme, e moralshme, e guximshme, vizionare, e vendosur, humane, gjithçka qe kam synuar kam arritur me virtyt te madh njerëzor. Ajo çka me simbolizon më së shumti është humanizmi dhe socializmi.

Fëmijëria për të është diçka e shenjtë dhe është periudha më e pafajshme e njeriut. Gjithçka që asaj i bie ndër mend është se ka dashur të ishte e veçantë në sytë e prindërve dhe se ka dashur gjithmonë të jetë në qendër të vëmendjes së tyre. Por duke u rritur ajo e kishte kuptuar se jeta mund të tregohet e padrejtë e herë-herë edhe idiote me një pjesë të popullsisë. Asaj i kishte ndodhur një tragjedi, e cila nuk e kishte lejuar që ta shijonte jetën sikurse çdo i ri tjetër. Barrierat e jetës e kishin fundosur thuajse në greminë, mirëpo kishte arritur të mbledh forcat shpirtërore dhe të sfidonte jetën ashtu që sot të ndihet më e fuqishme se kurrë. Edhe pse karakteri i saj nuk e lejon që të jetë pesimiste, ajo kurrë nuk e kishte harruar tragjedinë që kishte përjetuar dhe djegien e indeksit. 

E pyetur se kur dhe pse ka filluat të luftonte për të drejtat e grave dhe se cilat ishin reagimet e familjarëve dhe shoqërisë kur ajo u kishte treguar për kauzën e saj, ajo u përgjigj duke thënë se duke u ballafaquar me probleme te shumta te femrave te cilat vizitojnë shoqaten tonë neve kemi menduar te fillojmë të luftojmë këtë dukuri negative te shoqërisë sonë. Familjaret nuk e kuptojnë rëndësinë e kësaj sepse edhe ata vetë janë persona që shkaktojnë probleme të tilla dhe sidomos kur ballafaqohemi me njerëz të vendeve rurale. Gratë në vendet rurale nuk janë të informuara për të drejtat e tyre dhe në masë të madhe këto të drejta u mohohen nga familjarët e tyre. 

Projekti i saj më i veçantë është projekti i shërbimeve sociale me anë të së cilit çdo personi me nevoja të veçanta i ofrohet ndihmë në mënyra të ndryshme me qëllim që edhe ata të arrijnë të shijojnë të drejtën e tyre për jetën sikurse çdo njeri tjetër. 

E pyetur se si do t’i përshkruante të 

“të drejtat e grave në Kosovë” dhe cilat janë 3 sfidat kryesore të qenit grua në Kosovë, ajo u përgjigj duke thënë se në krahasim me amendamentet ligjore te cilat garantojnë te drejtat e grave  realiteti është mjaft i kundërt . Sfida e parë është arsimimi, e dyta mohimi i të drejtës së shprehjes së lirë, ndërsa sfida e trete është punësimi

Momenti më i lumtur për të është kur arrin të realizojë synimet e saj në shërbim të popullit, ndërsa momenti më dëshpërues është kur gënjehet nga njerëzit vendimmarrës

Kur u pyet se çfarë do të thotë ‘fuqizimi i gruas’ dhe i burrit për të  dhe se çfarë mund të bëjmë si shoqëri që vajzat dhe djemtë e rinj të rriten në një frymë të barazisë sociale, Fazilja tha se fuqizim i gruas nënkupton që një femër t’i gëzojë të drejtat e saja për jete, faktikisht është e njoftuar me te drejtat e saja dhe nuk lejon te shkelet asnjë e drejtë e saj. Po ashtu edhe te drejtat e burrit duhet te respektohen njësoj. Duhet së pari t’i njoftojmë te rinjtë me të mjetet ligjore me anë të së cilave garantohen të drejtat e njeriut sepse kështu vetëdijesohen shoqëria dhe arrijmë të kemi një barazim të frymës sociale.

Motoja e saj në jetë është të jesh i drejtë në këtë botë të padrejtë. 

Në fund iu kërkua që të na tregojë për disa nga aktivitetet dhe projektet që kanë pasur ndikim në shoqëri dhe ajo përmendi shërbimet sociale, dhurimin e ndihmave ushqimore, higjienike dhe veshmbathje çdo muaj, nxitja, trajnimi dhe aktivizimi i grupeve rinore në punën vullnetare, avokim dhe lobim për te drejtat e njeriut si dhe dhënia e këshillave tek anëtarët tanë si dhe familjarët e tyre, integrimi i personave me aftësi te kufizuara nëpërmjet sportit,  organizimi i kampingjeve multietnike, organizimi i kurseve ne rrobaqepësi, etj.

Uncategorized @sq