X
Back to the top
X

Arber Matoshi

Nevenka Rikalo

Nevenka Rikalo Nevenka Rikalo, 61 vjeçE, jeton në UgljaRE. Familja e saj është një vajzë, dy djem dhe tre nipër e mbesa. Fjalët që përshkruajnë më së miri karakterin e saj janë mbi të gjitha “tolerancë”, pastaj “aktive” dhe “komunikative” sepse e konsideron veten një person i cili është gjithmonë i gatshëm të ndihmojë të...

Read more

Tatjana Nikolić

Tatjana Nikolić From holidays with her parents on the Croatian coast, train travels, sports, mountain climbing, and fond high school memories, Tatjana comes from an active childhood life. Born in Niš, Serbia her activism for women started a mere 22 years ago when she started training for the SOS Helpline in 1996, a hotline for...

Read more

Tatjana Nikolić

Kur Tatjana kujton fëmijërinë asaj gjerë më sot,  i bie në mend pushimet me nënën dhe babanë në bregun kroat, duke udhëtuar me tren. Vrapimi gjithë ditën me miqtë nga rruga. Një gjyshe e dashur dhe një gjysh i rreptë. Sport: gjimnastikë dhe hendboll, fleksibilitet, punë ekipore. Fëmijëria e lezetshme. Të dashurit e shkollave të...

Read more

Tatjana Nikolić

Tatjana Nikolić (44) živi u Nišu, gde je i rođena.  Njenu porodicu čine Milica Nikolić (9.5 god.) i Ognjen Nikolić (5.5 god.). Simbolišu je saosećanje, aktivno slušanje, podrška, strpljenje, briga o drugima, otvorenost i posvećenost. Kada pomisli na svoj život od detinjstva do danas  misli o sledećem: odmor sa majkom i ocem na hrvatskoj obali,...

Read more

Selma Asotić

Selma Asotić (26) rođena je i živi  u Sarajevu. Najistaknutija karakteristika njenog detinjstva i mladosti bila je osećaj potpune dezorijentacije, konfuzije i straha. Svi smo mi odrasli da živimo u stalnom strahu i osećaju konstruktivne beznadežnosti, zapaža Selma. Njen život je do sada bio pokušaj i borba za bežanjem od ove beznadežnosti. Misli da “borba...

Read more

Selma Asotić

Selma Asotić e lindur në Sarajevë në vitin 1992, kur fillon në kujtimin e fëmijërisë së saj  ajo kujton që tipari më i shquar i fëmijërisë dhe rinisë ishte ndjenja e çoroditjes së plotë, konfuzionit dhe frikës. Ne të gjithë u ngritëm për të jetuar në frikë të vazhdueshme dhe në ndjenjë të mungesës së...

Read more

Selma Asotić

Selma Asotić is a young woman from Sarajevo who is shaping her powerful thoughts and feelings into actions to make positive change in women’s’ constant struggle with injustice, abuse, inequality and systematic oppression.  Rising above hopelessness and fear from her early childhood, she refuses to be part of a world where women are seen as...

Read more

Sanja Iveković

Born in Zagreb, Yugoslavia (now Croatia), in the 1940s, she fondly remembers her ballet school in Zagreb. Perhaps seeing strong, brave women express themselves through dance instilled a sense of curiosity to explore the realm of feminism and gender later in her life.  After attending the Drug-Ca International Feminist Conference in Belgrade in 1978, something...

Read more

Sanja Iveković

Sanja Iveković grua feministe e lindur në Zagreb në vitin 1949 kur kujton fëmijërinë e saj i bie në mend shkolla e baletit në Zagreb. Ka filluar të luftojë për të drejtat e grave nga konferenca internacionale femiste Drug-ca në Beograd në vitin 1978 ku ka gjetur edhe mbështetjen nga familja e saj. Momenti më...

Read more

Sanja Iveković

Sanja Iveković (69) rođena i živi u Zagrebu. Tvrdi da je najbolje simboliše feministička umetnička praksa. Kada se priseća detinjstva pomisli na školu baleta u Zagrebu. Na pitanje kada je počela da se bori za ženska prava kaže da je nešto u njoj kliknulo na međunarodnoj feminističkoj konferenciji „Drug-ca“ u Beogradu 1978. godine. Porodica ju ...

Read more

Nevenka Rikalo

Nevenka Rikalo (61),  živi u Ugljaru. Njenu porodicu čine ćerka, dva sina i tri unučeta. Reči koje najbolje opisuju njen karakter su pre svega„tolerancija“, zatim „aktivna“ i „komunikativna“, jer sebe smatra osobom koja  je uvek spremna da pomogne drugima i da se  bori za principe u koje veruje. Živela je u jednoj složnoj porodici, gde...

Read more

Nevenka Rikalo

Nevenka Rikalo, 61 vjeçE, jeton në UgljaRE. Familja e saj është një vajzë, dy djem dhe tre nipër e mbesa. Fjalët që përshkruajnë më së miri karakterin e saj janë mbi të gjitha “tolerancë”, pastaj “aktive” dhe “komunikative” sepse e konsideron veten një person i cili është gjithmonë i gatshëm të ndihmojë të tjerët dhe...

Read more

Nevenka Rikalo

Nevenka Rikalo Nevenka Rikalo, 61, lives in Ugljare. Her family is a daughter, two sons and three grandchildren. The words that best describe her character are above all “tolerance”, then “being active” and “communicative” because she considers herself a person who is always ready to help others and to fight for the principles she believes...

Read more

Elvana Shala

Elvana Shala, nga Peja, 28 vjeçe, e lindur më 11.05.1990, aktualish jeton në Prishtinë. Familja e saj përbehet nga prindërit, 2 motrat dhe një vëlla. Elvana është fëmija i tretë në familje. Kur Elvanës iu kërkua që ta përshkruante karakterin dhe punën e saj me fjalë të thjeshta, duke na treguar se çfarë e simbolizon...

Read more

Elvana Shala

Elvana Shala, (28.godina), mesto rođenja Peć, mesto boravka Priština  Elvana kaže da su karakterne osobine koje je najbolje opisuju upornost, humanost i iskrenost. Veoma je jaka kao osoba. Ne predaje se lako. Uvek insistira na postizanju ciljeva koji su ispravni, ali je mila osoba, koja ne zna i ne ume da se naljuti i bude...

Read more

Fazile Bungu

Fazile Bungu, (58 godina) iz sela Balaj, mesto boravka Uroševac Na pitanje koje reči najbolje opisuju njen karakter i rad Fazile je odgovorila: ja sam jednostavna osoba, odana, moćna, moralna, hrabra, vizionarka, odlučna, humana. Sve sam postigla zahvaljujući svojoj ljudskosti. Ono što me najviše simboliše jeste humanizam i društvenost.  Njeno detinjstvo je sveto za nju...

Read more

Fazile Bungu

Fazile Bungu, 58 vjeçare, është nga fshati Balaj me vendbanim në Rr. Shaban Gashi PN Ferizaj, është e martuar dhe ka tre fëmijë (dy vajza dhe një djalë). Ajo punon për organizatën për persona me aftësi të kufizuara Hendifer në Ferizaj në cilësinë e drejtoreshës së kësaj shoqate. E pyetur se si mund ta përshkruajë...

Read more

Fazile Bungu

Fazile Bungu, 58, from village Balaj, currently living in Ferizaj, Shaban Gashi Street PN . She is married and has three children, two daughters and one bow. She is the director of the organization Hendifer in Ferizaj, working with disabled people. When asked to tell something about herself and which words describe best her character...

Read more

Elvana Shala

Elvana Shala, (28.godina), mesto rođenja Peć, mesto boravka Priština Elvana kaže da su karakterne osobine koje je najbolje opisuju upornost, humanost i iskrenost. Veoma je jaka kao osoba. Ne predaje se lako. Uvek insistira na postizanju ciljeva koji su ispravni, ali je mila osoba, koja ne zna i ne ume da se naljuti i bude...

Read more

Elvana Shala

Elvana Shala is from Peja, 28 years old and she was born on 11.05.1990, currently living in Prishtina. Her family is composed of her parents, two sisters and a brother. She is the third child of the family. The words that best describe her character are perseverance, humanity and sincerity. She has a very strong...

Read more

Elvana Shala

Elvana Shala, nga Peja, 28 vjeçe, e lindur më 11.05.1990, aktualish jeton në Prishtinë. Familja e saj përbehet nga prindërit, 2 motrat dhe një vëlla. Elvana është fëmija i tretë në familje. Kur Elvanës iu kërkua që ta përshkruante karakterin dhe punën e saj me fjalë të thjeshta, duke na treguar se çfarë e simbolizon...

Read more

Safete Rogova

Safete Rogova, 72, born on 1 March 1946, from Gjakova, currently living in Prishtina. Mother of two daughters Iliriana Loxha Basha and Alba Loxha. She considers that her life is characterized by sincerity and faithfulness. When she recalls her childhood, she thinks she has had a happy childhood. She states that she grew up into...

Read more

Safete Rogova

Safete Rogova, 72 vjeçare, e lindur më 1 mars 1946 në Gjakovë, është grua aktiviste, e cila aktualisht jeton në Prishtinë dhe është nënë e dy vajzave, Iliriana Loxha Basha dhe Alba Loxha. Kur kujton fëmijërinë tregon që është rritur në një familje të madhe. “Ishim nëntë fëmijë edhe atëherë nuk i kishim kushtet ekonomike...

Read more

Safete Rogova

Safete Rogova (72) rođena je u Đakovici, živi u Prištini. Imbolišu je iskrenost i verodostojnost. Imala je srećno detinjstvo. Odrasla je u velikoj porodici. Bilo ih je devetoro dece i nisu baš imali dobre ekonomske uslove. Roditelji su nalazili mogućnosti da ih obuku i nahrane, ali nisu imali igračke. Igračke su sami zamišljali. Pravili su...

Read more

Drita Luri Vukshinaj

Kao što je slučaj sa većinom aktivistkinja na Kosovu i regionu čija je priča delimično napisana, tako je i za Dritu Luri Vukshinaj, aktivistu za prava osoba sa posebnim potrebama, napisano vrlo malo. Drita Luri Vukshinaj je drugo dete Rabije i Hakije, rođena 3 oktobra 1954, koji su živeli u Kurilu, starom naselju u Prizrenu....

Read more

Luljeta Aliu Krasniqi

During my life I have constantly faced challenges for being different and struggled to occupy a place in the surrounding society. Since as Albanians we experienced a political and systematic repression by then Yugoslav and later Serbian regime, the existential importance of identity protection was a lesson I had learned very early. Later I was...

Read more

Luljeta Aliu Krasniqi

Tokom mog života stalno sam se suočavala sa izazovima jer sam bio drugačija i borila sam se da zauzmem mesto u svom društvu. Kao Albanci doživeli  smo političku i sistematsku represiju od tadašnjeg jugoslovenskog i kasnije srpskog režima. Egzistencijalni značaj zaštite identiteta bio je lekcija koju sam naučila veoma rano. Kasnije sam diskriminisana jer sam...

Read more

Igballe (Igo) Rogova

Strpljenje, ogromnost, odlučnost, solidarnost su reči koje simbolišu karakter Igballe. Voli zabavne, umetničke, muzičke i biografske knjige. Kada se seća detinjstva i mladosti, sve čega se seća je da su je svi u porodici mazili. Kao najmlađem detetu u porodici, svi su se veoma trudili da ispune svaku njenu želju. Roditelji nisu pravili razlike u...

Read more

Igballe (Igo) Rogova

Patience, Tremendousness, Determination, Solidarity are words that symbolize the character of Igo. She loves entertainment, art, music and biography books. When she recalls childhood and youth, all she remembers is that she was spoiled by everyone in family. As the youngest child in the family, everyone has taken great care to fulfill every wish of...

Read more

Adelina Berisha

Adelina Berisha je poslednje dete porodice Berisha iz Prištine, Kosova. Njeno detinjstvo, kao i većini dece iz generacije osamdesetih, može se računati kao bilo šta osim detinjstva! Ona pripada generaciji čiji je prvi kontakt sa javnošću naišao na nepravdu i diskriminaciju! Ona pripada generaciji kojoj je zabranjen ulazak u školu prvog dana škole 1. septembra...

Read more

Sandra Ljubinković

Sandra Ljubinković, from BELGRADE, SERBIA, Age 40, Living in Amsterdam When asked to describe herself Sandra states the she will never fit in and that can be considered as one of her best qualities. She describes herself as passionate, playful, genuine, free spirit, traveler, vagabond, enjoying life and experiences in all its forms knowing that we...

Read more

Jelena Memet

Jelena Memet is an extrovert person, who believes in change and works constantly to create a better environment for Serbian women. Born in 1978 in Krusevac, Serbia, a woman who has experienced violence and discrimination, today with her courage she advocates to change the lives of many hopeless women in Serbia. She is a powerful...

Read more

Lepa Mlađenović

Her name in Serbian language means Beauty in English and Bukurije in Albianian, yet she prefers to be called Bukurije. To her, this name is special because it is the nickname given by her Albanian friends. The one who knows the Serbian language, understands that her name is Lepa. So, she is Lepa (Bukurije) Mlađenović,...

Read more

Xhejrane Lokaj

Mračna jesenja noć́. U malom selu, u zapadnom delu Kosova, u Dečanskom Pobrđu, kada su svi spavali, jedna devojka je hrabro napustila porodicu. U to doba, 17-godišnja devojčica se nije mogla složiti sa unapred određenom sudbinom porodice; da se ne školuje i da prihvati rano stupanje u brak. „Nemojte me veriti, jer neću ići“, rekla...

Read more

Xhejrane Lokaj

Ishte një natë e zymtë vjeshte. Në një fshat të vogël, në pjesën perëndimore të Kosovës, në Pobërgjë të Deçanit kur të gjithë ishin në gjumë, një vajzë morri guximin të largohej nga familja. Në atë kohë, vajza 17 vjeçare nuk mund të pajtohej me fatin e paracaktuar nga familja: mos shkollimin dhe idenë për...

Read more

Xhejrane Lokaj

A depressed autumn night. In a small village, in the western part of Kosovo, in Deçan’s Pobergje, when all were asleep, a girl took the courage to leave the family. At that time, the 17-year-old girl could not agree with the predetermined destiny of the family; missing education and accepting an early marriage. “Oh, do...

Read more

Zoe Gudovic

Zoe je uvek bila buntovnica i nije priznavala autoritet. Oduvek ju je mučila nepravda, naročito ona klasna. Oduvek je bila borac za prava dece a danas je na strani ljudi koji imaju manje moći. Iako se devojkama kroz njihove tradicionalne uloge šalju poruke da budu tihe i bezglasne, Zoe je uvek bila sve suprotno od...

Read more

Zoe Gudovic

Zoe Gudović një rebele e lindur që refuzonte të nënshtrohej, gjithmonë e gatshme për t’i sfiduar autoritetet. Padrejtësitë qenë caku i saj, sidomos ato klasore, të cilat e motivonin për të vazhduar rrugën e saj. Njëherë ishte aktiviste për të drejtat e fëmijëve, kurse sot, ajo është zëri i grave. Njihuni me Zoe, e zëshme dhe...

Read more

Zoe Gudovic

Zoe was always rebellious and did not accept to submit to any authority. She has always been tormented by injustice, especially that class injustice. She was once an activist for children rights, whereas today she is the voice of women. Zoe Gudović is from Belgrade and has 20 years of working as an activist feminist/lesbian,...

Read more

Jelena Memet

Jelena Memet je ekstrovertna osoba koja veruje u promene i radi bez prekida na stvaranju boljeg okruženja za srpske žene. Rođena je 1978. godine u Kruševcu, Srbija, ona je žena koja je doživela nasilje i diskriminaciju i danas se hrabro zalaže za promenu života mnogih beznadežnih žena u Srbiji. Ona je snažan glas i zrak...

Read more

Jelena Memet

Jelena Memet është një person ekstravert, e cila beson në ndryshime dhe punon pa u ndalur për të krijuar një ambient më të mirë për gratë serbe. E lindur më 1978 në Kurshevac, Serbi, një grua e cila ka përjetuar dhunë dhe diskriminim, sot me guximin e saj ajo avokon për ta ndryshuar jetën e...

Read more

Lepa Mlađenović

Njeno ime prevedeno na albanski jezik sa srpskog jezika znači lepo,ali ona preferira da je zovu Bukurije. Ovo nadimak je poseban, jer sujoj ga dale njene prijateljice iz Albanije. Vi koji znate srpskijezik razumete da se zove Lepa. Dakle, to je Lepa Mlađenović(Bukurije), aktivistkinja, feministkinja, dobitnik Anne Klein ženskenagrade i lezbejka iz Beograda, Srbija. Ko...

Read more

Lepa Mlađenović

Në qoftë se e përkthejmë nga gjuha serbe, emri i saj në shqip do të thotë “Bukuroshe”, por ajo parapëlqen ta quajnë Bukurije, e vetëdijshme se ç’do të thotë. Për të ky emër është i veçantë sepse është pseudonim i dhënë nga shoqet e saja shqiptare. Njohësit e gjuhës serbe tashmë do ta kenë kuptuar...

Read more

Alketa Xhafa Mripa

Alketa Džafa Mripa je talentovana savremena umetnica, majka četvoro dece, trener joge i žena preduzetnica koja zajedno sa suprugom vodi Tea House u Londonu. Alketa Džafa Mripa počela je svoje putovanje u Londonu, prvo kao student, a zatim kao izbeglica iz kosovskog rata, koja danas kroz umetnost daje svetlost i nadu svima onima (izbeglicama) koji...

Read more

Alketa Xhafa Mripa

Alketa Xhafa Mripa është një artiste e talentuar bashkëkohore, nënë e katër fëmijëve, trajnere e jogës dhe një grua sipërmarrëse e cila udhëheq së bashku më bashkëshortin e saj “Tea House” në Londër. Alketa Xhafa Mripa filloi rrugëtimin e saj në Londër, fillimisht si studente, më pas si një refugjate nga lufta e Kosovës, e...

Read more

Alketa Xhafa Mripa

Alketa Xhafa Mripa is a talented contemporary artist, a mother of four, a yoga trainer and an entrepreneurial woman who leads along with her husband, “Tea House”, in London. Alketa Xhafa Mripa began her journey in London, initially as a student, then as a refugee from the Kosovo war, which today through art gives a...

Read more

Anisa Ismajli

Anisa Ismajli je albanska glumica, koja je diplomirala na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini u klasi profesora Faruka Begolija. Glumica je često viđena na pozorišnim daskama i sceni, kako se smeje, ponekad kako plače, vesela i tužna tumači u različitim ulogama. Dobrota, humanizam i pozitivna energija su karakteristike koje joj još jednom daju smisao njenom...

Read more

Anisa Ismajli

Anisa Ismajli është aktore shqiptare, e cila ka mbaruar studimet për aktrim në Fakultetin e Arteve të Universitetit Publik të Prishtinës në klasën e profesor Faruk Begollit. Në dërrasat e teatrit e në skena filmash duke interpretuar në role të ndryshme, aktorja është parë herë duke qeshur, e herë duke qarë, herë e gëzuar, e...

Read more

Anisa Ismajli

Anisa Ismajli is an Albanian actress, who has graduated from the Faculty of Arts of the Public University of Pristina in the class of Professor Faruk Begolli. The actress is often seen in the theater booths and in film scenes laughing, sometimes crying, being cheerful and sometimes sad by interpreting different roles. Kindness, humanism and...

Read more

Ariana Qosaj Mustafa

Ariana Qosaj – Mustafa, 41, iz Prištine, Kosovo ima više od 15 godina istraživačkog iskustva i aktivnosti na izgradnji kapaciteta vezanih za vladavinu prava, ljudska prava, prava žena i pitanja vezanih za borbu protiv diskriminacije na Kosovu. Ariana je, kao diplomirani pravnik na Univerzitetu u Prištini završila magistarske studije o rodovima, razvoju i globalizaciji u...

Read more

Ariana Qosaj Mustafa

Ariana Qosaj – Mustafa, 41 vjeçare nga Prishtina, Kosovë, ka më shumë se 15 vite përvojë pune në hulumtim dhe në aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve që lidhen me sundimin e ligjit, të drejtave të njeriut, të grave dhe çështjet e anti-diskriminimit në Kosovë. Ariana, si juriste e diplomuar në Universitetin e Prishtinës, si dhe...

Read more

Ariana Qosaj Mustafa

Ariana Qosaj – Mustafa, 41, from Pristina, Kosovo has more than 15 years of research experience and capacity building activities related to the rule of law, human rights, women and anti-discrimination related matters in Kosovo. Ariana, as a graduate lawyer at the University of Pristina, and holding a MSc in Gender Studies, Development and Globalization...

Read more

Sevdije Ahmeti

Ova borba će biti rat protiv žena”, rekla je gđa Sevdije tokom intervjua za usmene istorije, kada se podsetila vremena kada je Milošević́ započeo režim pozivajući se na veliki broj rađanja od strane albanskih žena. Sevdije Ahmeti je bila stub ženskog pokreta kao aktivistkinja, pisac, feministkinja i advokat za ljudska prava. Tokom njenog rada u...

Read more

Sevdije Ahmeti

“Kjo luftë do të jetë luftë kundër grave”, thoshte zonja Sevdije, gjatë intervistës së saj për Oral  Histori, tek sa përkujtonte kohën gjersa Millosheviçi filloi regjimin e tij duke u ankuar për numrin e madh të lindjeve nga ana e grave shqiptare. Sevdije Ahmeti ishte shtyllë e lëvizjes së grave si aktiviste, shkrimtare, feministe dhe...

Read more

Sevdije Ahmeti

This war will be a fight against women,” said Ms. Sevdije, during her interview with Oral History when she commemorated the time until Milosevic began his regime complaining of the large number of births by Albanian women. Sevdije Ahmeti was the pillar of women’s movement as an activist, writer, feminist and human rights advocate. For...

Read more

Blerta Zeqiri

U dobi od 15 godina Blerta Zeqiri je bila drugačija od svojih vršnjaka. Osnovala je muzički bend koji je svirao rep. Ona se opirala i ponovo razbila tabu kada je odlučila da studira film, stručni pravac koji većina opisuje kao “profesiju za muškarce”. Rekli su joj da zauzima mesto namenjeno momku koji bi postao filmski...

Read more

Blerta Zeqiri

Periudha e moshës 15 vjeçare ishte më ndryshe për Blerta Zeqirin, për dallim nga moshataret e saj. Ajo kishte themeluar një bend muzikor, të cilët bënin muzikë RAP. Ajo i kundërshtoi dhe i theu tabut përsëri kur vendosi të studioi filmin, drejtim i përshkruar nga shumica si “profesion për burra”. I thanë se po ia...

Read more

Blerta Zeqiri

The age of 15 years, unlike for her peers, it was different for Blerta Zeqiri. She had formed a musical band that played rap music. She resisted and chose to break the taboos when she decided to study the film, a subject considered by many as “the profession for men.” They told her that she...

Read more

Delina Fico

Delina Fico je aktivna žena civilnog društva u Albaniji od devedesetih. Ona je lider, menadžer, žena sa stručnim znanjem u zagovaranju ravnopravnosti polova, razvojem individualnih i institucionalnih kapaciteta. Preko 50 godina radila je za mnoge lokalne, regionalne, međunarodne organizacija i međuvladine agencija u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama: Chemonics International, World Learning for International Development,...

Read more

Delina Fico

Delina Fico është një grua aktive e shoqërisë civile në Shqipëri që nga vitet e ’90-ta. Ajo është një udhëheqëse, menaxhere, një grua me ekspertizë në avokim, barazi gjinore, zhvillimin e kapaciteteve individuale e institucionale. Përgjatë 50 viteve të fundit ajo është angazhuar në shumë organizata lokale, regjionale, ndërkombëtare si dhe në agjenci ndërqeveritare në...

Read more

Delina Fico

Delina Fico is an active woman of civil society in Albania since the 90s. She is a leader, manager, a woman with expertise in advocacy, gender equality, the development of individual and institutional capacities. Over 50 years she has worked with lots of local, regional, international organizations and intergovernmental agencies in Europe and the United...

Read more

Drita Luri Vukshinaj

Për shumicën e grave aktiviste në Kosovë dhe në Rajon, historia u është shkruar në mënyrë të pjesshme. Edhe për aktivisten për të drejtat e personave me nevoja të veçanta, Drita Luri Vukshinaj është shkruar shumë pak. Drita Luri Vukshinaj ishte fëmija i dytë i Rabijes dhe Hakisë, e lindur më 3 tetor 1954, të...

Read more

Drita Luri Vukshinaj

As it is the case with most women activists in Kosovo and the region whose story is partially written, also for Drita Luri Vukshinaj, an activist for the rights of persons with special needs, it is written very little. Drita Luri Vukshinaj was the second child of Rabije and Haki, born on October 3, 1954,...

Read more

Dua Dauti Kadriu

Reč “Dua” je glagol i na albanskom jeziku znači voleti. Ljubav je snažan i dubok osećaj koji nam omogućava da se približimo nekome ili nečemu, tako da nikada ne želite da se odvojite od te osobe ili stvari. A oni koji su poznavali Dua i njena dela znaju da je ispunila svoje proročanstvo svog imena....

Read more

Dua Dauti Kadriu

DUA në gjuhën shqipe do të thotë dashuri, e dashuri do të thotë ndjenjë e fuqishme, e thellë që të lidh ngushtë me dikë a me diçka dhe që të bën ta duash me gjithë zemër e të mos kursesh asgjë për të. E ata që e kanë njohur Duan dhe veprat e saj e...

Read more

Dua Dauti Kadriu

The word “Dua” is a verb and in the Albanian language means to love. Love is a strong and deep feeling that enables us to get so close to someone or something so that one will never want to detach from that person or thing. And those who knew Dua and her actions know that...

Read more

Jadranka Miličević

Jadranka Miličević je sama po sebi heroina. Pre no što je rat uzburkao njen život, ona je imala sretno detinjstvo, okružena sjajnom ljubavlju i uspela je da realizuje neke od svojih snova iz detinjstva. U prvom razredu, zbog uspeha dobila je knjigu pod nazivom „Priče partizanke“. Jadranka je takođe bila jedna od šampionki u stonom...

Read more

Jadranka Miličević

Jadranka Miličević thotë se është heroinë e vetës së saj. Para se lufta ta trazojë jetën e saj, ajo kishte një fëmijëri të lumtur, e rrethuar me shumë dashuri dhe kishte mundësi t’i realizonte disa nga ëndrrat e saja fëmijërore. Në klasë të parë, për shkak të suksesit ajo fitoi një libër të quajtur “Tregimet...

Read more

Jadranka Miličević

Jadranka Milicevic is her own heroine. Before the war she had a happy childhood and was surrounded with great love and was able to fulfill some of her childhood dreams. In the first grade, because of success, she won a book called “Partisan Stories”. Jadranka was also a table tennis champion for the city of...

Read more

Jeta Krasniqi

Rođena 1984. godine u Prištini, na Kosovu, u gradu iz kojeg je otišla na duže vreme. Jeta Krasniqi je žena koja na vas ostavlja utisak na prvom susretu. Ne znam da li je to njena zanimljiva priča, glas, strast i posvećenost. Ona je jedna od onih žena aktivistkinja koje imaju impresivnu priču, koja je dokazala...

Read more

Jeta Krasniqi

E lindur më 1984 në Prishtinë të Kosovës, në qytetin nga i cili u largua për një kohë të gjatë, Jeta Krasniqi është një grua e cila në momentin e parë që e takon lë një kujtim tek ti. Historia e saj interesante, zëri, pasioni dhe përkushtimi janë disa elemente që e identifikojnë atë. Ajo...

Read more

Jeta Krasniqi

Born in 1984 in Pristina, Kosovo, the town she abandoned for a long time. Jeta Krasniqi is a woman that leaves an impression on you at the very first moment you met her. Her interesting story, her voice, passion and devotion are just some elements that identify her. She is one of those activist women...

Read more

Sandra Ljubinković

Sandra Ljubinković je iz Beograda, Srbije, ima 40 godina, živi u Amsterdamu. Na pitanje kako bi opisala sebe Sandra je rekla da je osoba koja se ne uklapa a to je jedna od njenih najboljih osobina. Opisala je sebe kao strastvenu dušu, živahnu osobu, slobodnu, putnicu, lutalicu, osobu koja uživa u životu i iskustvima u...

Read more

Sandra Ljubinković

Sandra Ljubinković, shpirt i pasionuar, e gjallë, e lirë, udhëtare, vagabonde, duke e shijuar jetën dhe përvojat në të gjitha format e saja, duke e perceptuar se ne (njerëzit) jemi më shumë se vetëm trup, mendim, emocion, koncept, apo dëshirë.  Ajo është përkushtuar thellësisht për të punuar me gratë, një aktiviste me sfond profesional në...

Read more

Shqipe Malushi

Shqipe Malushi je jedna od onih žena od kojih imate šta da naučite. Ona je jedna snažna zena sa neobičnom pričom i katalizator promena u mnogim zemljama. Ona, koja je obavila 18 operacija, paralizovana, ali je stala na svoje noge, suočena sa rakom, menja svet gde god njena noga kroči. Shqipe je rođena u Peći,...

Read more

Shqipe Malushi

Një ëndërr kolektive e gjallë që mban histori mbi supe. Një grua thellësisht energjike. Shqipe Malushi, me një histori jo të zakonshme, është katalizatore e ndryshimeve në shumë vende. Ajo ka bërë 18 operacione, ka qenë e paralizuar, por sërish e ngritur në këmbë, e përballuar me sëmundjen e kancerit, por që ka ndryshuar botën...

Read more

Shqipe Malushi

Shqipe Malushi is one of those women from whom you have what to learn. A vigorous woman, with an unusual story, she is the catalyst of change in many countries. Although paralyzed but standing up, she has performed 18 surgeries, , and despite the fact that she is faced with cancer, she is trying to...

Read more

Shukrije Gashi

Njena priča je veoma zanimljiva … čak i uspomene … kao i rođendanski pokloni u tinejdžerskom dobu. Shukrije Gashi, rođena u februaru 1960. godine u Prištini, bivša  je politička zatvorenica, pravnik i pesnikinja. Ona 20 godina doprinosi izgradnji mira i vodi centar za upravljanje sukobima na Kosovu – Partners Kosova i učestvovala je tokom 400...

Read more

Shukrije Gashi

Rrëfimi i saj është tejet interesant së bashku me kujtimet  dhe dhuratat për datëlindje në adoleshencë. Shukrije Gashi e lindur në muajin shkurt të 1960-ës në Prishtinë, një ish e burgosur politike, avokate e poete, tash e 20 vite ka kontribuar në ndërtimin e paqes duke udhëhequr Qendrën për Menaxhimin e Konflikteve – Partners Kosova...

Read more

Shukrije Gashi

Her story is very interesting along with her memories and birthday gifts in adolescence. Shukrije Gashi, born in February 1960 in Prishtina, a former political prisoner, lawyer and poet, has for the past 20 years contributed to building peace by leading the Kosovo Conflict Management Center – Partners Kosova, and has participated closely in 400...

Read more

Vjollca Krasniqi

Vjollca Krasniqi je sociolog. Doktorirala je na Univerzitetu u Ljubljani i magistrirala rodne studije nauke, razvoj i globalizaciju u Londonu na univerzitetu ekonomije i političkih nauka (LSE) i diplomirala je filozofiju i sociologiju na univerzitetu u Prištini. Ona je jedna od prvih žena sa Kosova aktivna u ženskom pokretu na Balkanu koja je organizovala i...

Read more

Vjollca Krasniqi

Një grua si Vjollca Krasniqi, një aktiviste dhe sociologe që ka kontribuar në mirëqenien e grave dhe të burrave. Ajo ka përfunduar doktoratën në Universitetin e Lubjanës, studimet master të shkencave për studime gjinore, zhvillim dhe globalizim në London School of Economics and Political Science (LSE), ndërsa pikënisjen universitare e mori në fakultetin e Filozofisë...

Read more

Vjollca Krasniqi

Vjollca Krasniqi is a sociologist. She holds a Ph.D. from the Ljubljana University and holds a Master’s degree in gender studies, development and globalization from the London School of Economics and Political Science (LSE) and bachelor’s degree in Philosophy and Sociology from the University of Pristina. She has been one of the first women from...

Read more

Adelina Berisha

Adelina Berisha është fëmija i fundit i familjes Berisha nga Prishtina, Kosovё. Fëmijëria e saj, si dhe e shumicës së gjeneratës së saj të viteve 80ta mund tё ishte gjithçka, por jo fёmijёri. Ajo i takon asaj gjenerate të cilët nё kontaktin e parë me sferën publike janë përballur me padrejtësi dhe diskriminim, i takon...

Read more

Adelina Berisha

Adelina Berisha is the last child of Berisha family from Prishtina, Kosovo. Her childhood, as well as most of the children from the 1980s generation, could be counted as anything but a childhood!  She belongs to the generation whose first contact with the public was encountered with injustice and discrimination! She belongs to that generation...

Read more

Adriana Zaharijević

Adriana Zaharijević (39) rođena je u Beogradu, u kome i živi. Na pitanje koje je reči najbolje opisuju odgovorila je da su to reči „radoznala“ i “odlučna“. Kada se priseća detinjstva prvo čega se seti je ljubav prema pričanju priča. Ponekad bi, kako kaže, sebi pričala priče i to bi trajalo mesecima. Tako doživljava i...

Read more

Adriana Zaharijević

Adriana Zaharijević e lindur në Beograd nё vitin 1979 kur  flet për fëmijërinë e saj gjëja e parë që i bije ndër mend është dashuria ndaj tregimeve. Vazhdimisht i ka treguar vetes tregime të cilat nganjëherë kanë zgjatur edhe muaj të tërë. Objektet dhe peizazhet kanë qenë të rastësishme. “Jeta ime është një varg i...

Read more

Adriana Zaharijević

The first thing that comes to her mind is her love for storytelling. She used to tell herself stories that lasted even for months. Objects and landscapes were random ones. Her life may be a series of fragmentary stories that were told by herself and various incredible people, whom she was lucky to have met,...

Read more

Elona Beqiraj

Njen rad se može opisati jednom rečju: autentičan. Svaki projekat u koji je ona bila uključena, morao je da se uradi kako treba! Želi da njene slike predstavljaju istinu ljudima, da im omoguće da pronađu prostor daleko od očekivanja društva, daleko od bilo kakvih standarda ili idealizma. Kada ljudi stoje pred njenom kamerom, ona želi...

Read more

Elona Beqiraj

Elona Beqiraj është lindur në Gjermani në vitin 1997. Puna e Elonës përshkruhet me një fjalë:  origjinalitet!  Çdo  projekt  që ajo fillon ka  dëshirë ta bëj me  vullnet të vërtetë. Elona dëshiron  që fotografitë e saj të sjellin një  atmosferë që e bën njeriun ta ndjejë të  vërtetën, ta gjejë një hapësirë larg pritshmërisë  e...

Read more

Elona Beqiraj

Her work can be described in one word: authentic. Any project she was involved in, had to do it right! She wants her pictures to represent truth to people, to enable them to find room far away from the expectations of society, far away from any standards or idealism. When people are standing in front...

Read more

Elona Kastrati

Elona Kastrati se seća da je njeno detinjstvo bilo nešto drugačije od prosečne dece koje žive u Nemačkoj. Zajedno sa svojom porodicom živela je u garaži gde ih je nemački stanodavac krio iza prašine. Uprkos tome, imala je prelepo detinjstvo sa dva roditelja koja su je volela i o njoj brinula. To je bilo najvažnije....

Read more

Elona Kastrati

Kur Elona kujton fëmijërinë e saj, ajo thotë që ka pasur një kontrast me fëmijët mesatarë rreth saj në Gjermani.  Ajo jetoi së bashku me familje në një garazh ku qiramarrësi gjerman i fshihte pas boshllëqeve të tij. Sidoqoftë, kishte një fëmijëri të bukur me dy prindër të dashur. Kjo ishte më e rëndësishmja. Si...

Read more

Elona Kastrati

Elona Kastrati recalls her childhood as something different from average children living in Germany. Together with her family, they used to live in a garage where the German landlord hid them behind the dust. Despite this, she had a beautiful childhood with two parents who cared about her and loved her. That was the most...

Read more

Furtuna Sheremeti

Furtuna Sheremeti (29) rođena je u Prištini, trenutno živi na relaciji Priština – Leuvena (Belgija). Dugi niz godina ljudi kažu da je njeno ime reč koja je najbolje opisuje. Na engleskom jeziku njeno ime znači oluja. Ona je nezaustavljiva u stvarima koje želi postići, odlučna u svojim ciljevima, brza i samopouzdana pred izazovima. „FURTUNE“, kaže...

Read more

Furtuna Sheremeti

Furtuna Sheremeti është e lindur në Prishtinë në vitin 1989. Përshkrimi që Furtuna i bën vetes është ky: “Ka shumë vite që njerëz të afërm po edhe njerëz që i takoj rishtazi më thonë që emri im është fjala që më përshkruan më së miri karakterin. FURTUNË. Konsideroj se jam e pandalshme në gjërat që...

Read more

Furtuna Sheremeti

Furtuna Sheremeti born in Pristina, in 1989, currently living between Pristina and Leuven (Belgium). For many years people say that her name is the word that describes her the best. Fortuna means Storm in English! She is unstoppable when she wants to achieve something, determined in her goals, quick and confident with challenges that she...

Read more

Gresa Hasa

Najbolje je opisuje njen izbor da ne odustaje. Biti žena u nasilnom muškom društvu znači prerano postati svesna svog društvenog i rodnog statusa; To znači da još kao o veoma mladi ne možete da shvatite tu složenost  nejednakih odnosa moći, kada osećate i razumete da je svet drugačiji od vas, jer priroda vas nije opremila...

Read more

Gresa Hasa

Gresa Hasa është lindur në Tiranë në vitin 1993. Përshkrimi i punës së Gresës është zgjedhja për të mos hequr dorë. Të lindësh femër në një shoqëri burrash të dhunshëm do të thotë që shumë herët të vetëdijesohesh për statusin tënd social dhe gjinor; do të thotë që ende pa u rritur, ende pa ia...

Read more

Gresa Hasa

She says that the best choice is to persevere. Being a woman in a violent male society means prematurely becoming conscious of social and gender differences. This means that while yet very young and unable to comprehend the complexity of unequal relationships of power, you feel and realize that the world is different from you,...

Read more