Strpljenje, ogromnost, odlučnost, solidarnost su reči koje simbolišu karakter Igballe. Voli zabavne, umetničke, muzičke i biografske knjige.

Kada se seća detinjstva i mladosti, sve čega se seća je da su je svi u porodici mazili. Kao najmlađem detetu u porodici, svi su se veoma trudili da ispune svaku njenu želju.

Roditelji nisu pravili razlike u mojoj porodici šta treba da radi dečak a šta devojčica. Zato sam odrasla jednako sa braćom. Ali kada sam videla da u predgrađu Prištine, ima žena koje ne znaju da čitaju, onda sam sa mojom sestrom Safete Rogova, započele aktivnost da učimo žene da čitaju. Tako se stvorilo udruženje „Sestre Qiriazi”. Sredinom 90-ih, Udruženje „Sestre Qiriazi“ započelo je svoju aktivnost u regionu Hasa u cilju osnaživanja žena i devojaka kroz različite aktivnosti kao što su obrazovanje, umetnost i sport. U vreme kada je Miloševićev režim zatvarao albanske škole i palio knjige na albanskom, mi smo u Hasu otvarale škole i biblioteke. Ona dalje navodi da su za svaku aktivnost imali Plan A i Plan B jer su morali biti veoma oprezni od Miloševićevih policijskih snaga. Dakle, kada je osnovana prva biblioteka u Hasu, organizovana je ceremonija otvaranja, ali, tvrdi Igo, “tada smo čuli da je policija došla u selo, uključili  smo muziku i učinili da atmosfera zvuči kao svadbena gozba”. Kada je policija ispitivala šta radimo, rekla sam: „Imamo venčanje.“ Nakon što su otišli, nastavili smo sa ceremonijom otvaranja biblioteke.

Danas imamo sve neophodne mehanizme za postizanje rodne jednakosti na Kosovu ali se ovi mehanizmi dovoljni ne sprovode, stoga nam na vodećim položajima trebaju žene i muškarci koji veruju u jednakost i bore se za sprovođenje zakona, a ne samo da ih krše.

Osnaživanje žena je za mene mir, stabilnost, pravda i razvoj. Jednakost počinje u porodici, koja ne pravi razlike šta može ili treba da uradi jedan dečak ili devojčica. Društvene norme treba da se promene.

Neki od projekata koje je Igballe razvila sa Ženskom mrežom Kosova i koji su imali uticaj na društvo su sledeći

1.Nasilje u porodici: 2004, organizovale smo protest protiv nasilja u porodici. Tražile smo zakon protiv nasilja u porodici. Međutim pošto institucije nisu verovale da postoji nasilje u porodici, mi smo izašle sa istraživanjem: Bezbednost počinje od kuće. Nakon toga je izglasan zakon protiv nasilja u porodici i pripremljen je nacionalni plan protiv nasilja u porodici.

2. Zakonska odbrana i pravda za žrtve seksualnog nasilja tokom rata. Dana 8. marta 2012 organizovale smo protest sa ovim zahtevima. Uključili smo se u proces izmene zakona o pravnoj zaštiti žrtava seksualnog nasilja i angažmanom Veća za podršku žrtvama, na čelu s predsednicom Jahjaga, kao članovi MŽK. One danas imaju pravnu zaštitu i nadamo se da će jednog dana dobiti pravdu koju zaslužuju.

3.Seksualna uznemiravanja: Godine 2014, u socijalnim mrežama smo izašli sa video snimkom gde se prikazuju seksualna uznemiravanja na ulicama u Prištini. Nakon toga smo organizovale marš protiv seksualnog uznemiravanja pod motom TAKE BACK THE NIGHT. Započela je velika društvena rasprava tako da smo se odlučile da uradimo istraživanje 2016.godine: Seksualna uznemiravanja na Kosovu. Danas se veliki broj organizacija i pojedinaca pridružilo ovoj inicijativi i sa upornošću traže da se ova pojava kazni pravnim sredstvima.

Igo Rogova je izvršni direktor Ženske mreže Kosova.

Aktivista